SVAROG - sistem za varno arhiviranje oddanega gradiva
Pozdravljeni

in dobrodošli na spletnem portalu SVAROG - sistemu za varno arhiviranje oddanega gradiva.

Če portal uporabljate prvič, se Registrirajte, drugače se Prijavite.

SVAROG je namenjen:
  • zavezancem za obvezni izvod spletnih publikacij v skladu s Pravilnikom o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (7. člen Pravilnika);
  • izdajateljem izvorno tiskanih znanstvenih in poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij ter drugih spletnih publikacij, ki želijo te oddati v elektronski obliki z namenom objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.

SVAROG omogoča:
  • oddajo elektronskih publikacij: e-knjige, e-časopisje, slikovno ter avdio in video gradivo;
  • posredovanje podatkov o elektronskih publikacijah;
  • določitev pogojev uporabe in dostopa do oddanih publikacij;
  • prejem potrdila o prejemu oddanih publikacij.

Izdajateljem, ki izdajate znanstvene ali poljudno-znanstvene periodične publikacije in kandidirate za sredstva pri ARRS, priporočamo branje navodil o oddaji in ustrezni obliki oddanih publikacij za objavo na portalu dLib.si!